KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Mikigi Mobil Teknoloji Anonim Şirketi (“Mikigi”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (uygulanabilir olduğu ölçüde Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü veya kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilgili mevzuat) uygun davranmayı önemsiyoruz.

İşbu aydınlatma metninin amacı Yoorbit’i kullanan kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak bilgi vermektir. Lütfen Yoorbit’i kullanmaya başlamadan önce işbu aydınlatma metnini dikkatlice okuyunuz.

1.              Kişisel verilerinizin elde edilmesi ve işlenme amaçları

Yoorbit hesabı oluştururken elde ettiğimiz kişisel veriler (kullanıcı verileri). Yoorbit hesabı oluşturduğunuzda ad, soyad, e-posta adresi ve profiliniz için seçtiğiniz profil fotoğrafı bilgisi talep edilmektedir. Yoorbit’de bir hesap oluşturmanın yanı sıra Facebook üzerinde de oturum açarak Yoorbit’i kullanabilirsiniz. Facebook profilinizi kullanarak Yoorbit’e bağlandığınızda Facebook’dan facebookid bilginizi, facebook profil fotoğrafınızı ve yaş aralığı (21’den büyük gibi) bilginizi elde etmekteyiz. Facebook’dan elde ettiğimiz veriler Facebook’un gizlilik politikalarına ve sizin ve profil arkadaşlarınızın gizlilik ayarlarına bağlıdır.

Kullanıcı verileriniz, hesabınızın oluşturulması, kullanıcı kimliğinin teyit edilmesi, şikayet ve taleplerinizin ve her türlü bilgi talebinin karşılanması amaçlarıyla işlenmektedir.

Yoorbit’i kullanırken elde ettiğimiz kişisel veriler (kullanım verileri). Yoorbit’de yorum, fotoğraf, etiket, puanlama veya sair içerik oluşturmanız veya paylaşmanız ve başkalarıyla mesajlaşmanız veya iletişim kurmanız dâhil olmak üzere, Yoorbit’i kullanmanız sırasında sağladığınız her türlü içeriği elde etmekte ve işlemekteyiz. Yoorbit kullanıcıların birbiriyle etkileşimlerini göz önünde bulundurarak kullanıcılara özel ve tutarlı bir deneyim sunmak için kullanıcılar arası takip durumu, paylaşımları beğenme bilgisi, puanlama ve kullanım bilgisi ve kullanıcıların birbiriyle olan etkileşimine ilişkin verileri de işlemekteyiz.

Kullanım verileriniz, Yoorbit platformunun kullanıcıların kullanımına sunulması, kullanıcı hesaplarının ve hareketlerinin doğrulanması, Yoorbit üzerinden sunulan içeriğin sizin veya etkileşimde bulunduğunuz kullanıcıların tercihleri, beğenileri, platform üzerindeki hareketleri, ilgi alanları ve etkileşimleri doğrultusunda kişiselleştirilmesi ve ilginizi çekeceğini düşündüğümüz ve tercihlerinizle uyumlu içeriğin ve reklamların sunulması ve böylelikle kullanıcı deneyiminizin arttırılması, Yoorbit hizmetlerinin hangi kullanıcılar tarafından kullanıldığının ve kullanıcı davranışlarının analiz edilmesi ve kullanıcıların tercih ve ilgi alanlarının tespitine yönelik toplu istatistiki bilgiler oluşturulması, kullanıcı içerik ve davranışlarının analiz edilerek şüpheli ve/veya manipülatif hareketlerin tespit edilmesi ve bu kapsamda Yoorbit hizmetlerinin bütünlüğünün ve güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla işlenmektedir. Kullanıcıların tercih ve ilgi alanlarına ilişkin toplu istatistiki veriler için kullanıcı verileri analiz edilerek toplu demografik kişilikler (persona) oluşturulmaktadır. Söz konusu toplu veriler ve demografik kişilikler anonim olarak ve kullanıcı bazında veri içermeksizin ve toplu bir şekilde işlenmekte ve yukarıda belirtilen analizler sayesinde Yoorbit platformunun kullanıcılara ücretsiz bir şekilde sunulması sağlanmaktadır.

Cihazınıza ilişkin veriler (cihaz verileri). Yoorbit’i kullandığınız internete bağlı mobil cihazınızdan elde ettiğimiz verileri aşağıda açıklandığı şekilde elde etmekte ve işlemekteyiz: 

·         Cihaz özellikleri: cihazınızın markası, modeli, kullanılan dil, işletim sistemi adı ve versiyonu

·         Tanımlayıcılar: cihazınızın reklam kimliği (iOS cihazlar için IDFA ve Android cihazlar için GAID). Reklam verenlerin mobil cihazlarda kişiselleştirilmiş reklamcılık için kullandıkları tekil tanımlayıcılar olup, tüm mobil uygulamalarda bulunması sebebiyle çapraz uygulama izlemeye olanak tanır. Apple cihazların gizlilik ayarlarından “reklam takibini sınırla” seçeneğini aktif hale getirerek bu seçeneği devre dışı bırakabilirsiniz. Google Android cihazlarda, "reklam kişiselleştirmeyi kapat" seçeneğini aktif hale getirerek, bu reklamlardan vazgeçebilirsiniz. Reklam kimlikleri, kalıcı olmayan ve cihazınızı tekilleştiren tanımlayıcılardır.

·         Cihaz ayarlarından alınan veriler: Cihaz ayarlarınızdan GPS konumuza erişim vermeniz halinde konum bilginiz

·         Ağ ve bağlantı verileri: Uygulamaya erişirken kullanılan internet protokol numarası (IP)

Cihaz verileri, Yoorbit hizmetlerinin geliştirilmesi ve güncellenmesi, şikayet ve taleplerinizin karşılanması, Yoorbit’i kullanırken karşılaştığınız her türlü teknik sorunların çözümlenmesi, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir. Konum verileriniz (izin vermiş olmanız halinde), kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, Yoorbit’i kullanırken yaptığınız etkileşimlere göre hizmetlerin kişiselleştirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir. Cihaz tanımlayıcıları, push notification gönderilmesi ve ilgilinizi çekebilecek olan içeriklerin paylaşılması, ilgi ve davranışlarınıza yönelik ilginizi çekebilecek reklamlar sunulması amaçlarıyla işlenmektedir. Yoorbit tarafından işlenen verileriniz toplu demografik kişilikler (persona) oluşturulması için işlenmekte ve böylelikle platformumuzdaki kullanıcı deneyimi geliştirilmekte ve platformumuzun kullanıcılara ücretsiz bir şekilde sunulması sağlanmaktadır. Söz konusu demografik veriler anonim olarak ve kişi bazında veri içermeksizin toplu bir şekilde işlenmektedir. 

Kişisel verileriniz Yoorbit hizmetlerinin sağlanması için gerekli olduğu süre boyunca saklamakta ve işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar çerçevesinde işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmektedir. Yoorbit’de paylaştığınız kullanıcı içerikleri, platformun çalışma sistemi kapsamında herkesin erişimine açık hale gelmektedir ve söz konusu içerikler ilgili kullanıcı tarafından değiştirilmedikçe veya silinmedikçe platformda bulunmaya devam eder. Yoorbit üzerinden paylaştığı içerikleri dilediği zaman silebilir ve/veya değiştirebilirsiniz. Yoorbit’de paylaştığınız içeriği silmeden veya değiştirmeden önce diğer kullanıcıların bu içerikleri aratabileceğini, görüntüleyebileceğini, kullanabileceğini veya paylaşabileceğini unutmayınız.  Kullanıcı içeriği dışındaki kullanım verileriniz, kullanıcı verileriniz ve cihaz verileriniz, uyuşmazlıkların çözümlenmesi, doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması, yetkili kurum ve kuruluşların taleplerinin karşılanması ve platform üzerindeki hukuka aykırılı faaliyetlerin tespiti ve önlenmesi amaçlarıyla saklanmakta ve en geç hesabınızı sildiğiniz veya deaktive ettiğiniz yılın sonundan itibaren iki yıl süre ile saklanmaktadır.

2.              Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, kullanıcı sözleşmesinin kurulması ve ifası, Mikigi’nin veri sorumlusu sıfatıyla hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Mikigi’nin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebepleri kapsamında işlenmektedir.

Mikigi’nin cihaz ve kullanım verilerinizi işlemedeki meşru menfaati, hizmetlerin kullanımına ilişkin analiz, ölçümleme, raporlama yapma ve kullanıcı deneyiminizi iyileştirme ve geliştirmeye yöneliktir. Analiz ve ölçümleme faaliyetleri sayesinde, Yoorbit hizmetlerini kullanıcılarımıza daha etkin ve etkili bir şekilde sunabilmekte, kullanıcı deneyimini üst seviyelere taşıyabilmekte ve hizmetlerimizi kullanıcılarımıza ücretsiz sunabilmekteyiz. 

3.              Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Yoorbit hizmetlerinin hizmetlerimizin geliştirilmesi, teknik gereksinimlerin karşılanması, ilginize yönelik kişiselleştirilmiş ve davranışsal reklamların sunulması amaçlarıyla kişisel verileriniz yurt içinde veya yurt dışında bulunan servis sağlayıcılarımıza ve iş ortaklarımıza mevzuata uygun şekilde aktarılmaktadır. Bu kapsamda kişisel verileriniz aşağıda belirtilen iş ortaklarımıza ve hizmet sağlayıcılarımıza aktarılmaktadır:

Bulut bilişim hizmetleri. Kişisel verileriniz teknik gereksinimlerin karşılanması amacıyla sunucu hizmeti temin ettiğimiz bulut bilişim hizmetleri sağlayıcıların yurt dışında bulunan sunucularında bulut ortamında saklanmaktadır.

Analiz hizmetlerimizi kullanan iş ortakları. Pazar araştırması yapan iş ortaklarımızla, kullanım verilerinin analiz edilmesi sonucu oluşturulan ve kullanıcı etkileşimlerinin ve hareketlerinin anlaşılmasına yönelik toplu demografik istatistiki bilgi paylaşmaktayız. Bu hizmetlerimizden faydalanan iş ortaklarımıza veriler toplu olarak kişi bazında veri içermeksizin anonim şekilde iletilmektedir.

Reklam verenler. Kullanıcıların ilgi alanlarına, davranışlarına ve etkileşimlerine uygun reklamların gösterilebilmesi için reklam verenlerle toplu demografik istatistiki bilgi paylaşmaktayız. Reklam verenlerle paylaşılan veriler toplu olarak kişi bazında veri içermeksizin anonim şekilde paylaşılmaktadır.

Yasal talepler. Kanunlar uyarınca bir kamu kurumunun, kişisel verileri talep etmeye yetkili olması halinde kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak ilgili kamu kurumuna aktarılabilecektir. Yargı mercilerinden gelen talepler de yine mevzuata uygun olarak karşılanacaktır.

4.              Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Haklarınız

İlgili mevzuat uyarınca, kişisel verilerinizin, (i) işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, (vi) silinmesini veya yok edilmesini talep etme, (vii) düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (viii) münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ix) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, (x) veri işleme faaliyetlerinin kısıtlanmasını isteme, (xi)kişisel verilerin taşınmasını isteme, (xii) kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme ve (xiii) ilgili veri koruma otoritesine şikâyet hakkınız bulunmaktadır.

Bilgi, düzeltme, silme, yok etme taleplerinizi, itirazlarınızı ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin tüm talep ve sorularınızı privacy@yoorbit.com adresinden iletebilirsiniz. Başvurularınız mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

Mikigi Mobil Teknoloji Anonim Şirketi