Kullanıcı Kullanım Koşulları

Yoorbit’e Hoş Geldiniz!

İşbu kullanıcı kullanım koşulları (“Sözleşme”), Mikigi Mobil Teknoloji Anonim Şirketi (“Mikigi”) tarafından işletilmekte olan ve kullanıma sunulan Yoorbit mobil uygulamasının kullanımına ve Yoorbit üzerinden sunulan hizmetlere ilişkin olarak kullanıcı (“Kullanıcı”) ve Mikigi arasındaki ilişkiyi düzenlemektedir.

Yoorbit hesabı oluşturduğunuzda ve kullandığınızda işbu Sözleşme’yi onayladığınız kabul edilmektedir. Yoorbit’i kullanmaya başlamadan önce lütfen işbu Sözleşmeyi ve aydınlatma metnini dikkatlice okuyunuz.

1.              Kullanıcının Yükümlülükleri

1.1.         Kullanıcı Yoorbit hesabı oluştururken temin ettiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu ve onay olmaksızın başka bir kişi adına hesap oluşturmayacağını; temin ettiği bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlıktan doğan her türlü zararı gidermekle yükümlü olduğunu kabul etmektedir. Yoorbit’i kullanmak ve bir hesap açmak için Kullanıcı’nın en az 13 yaşında olması gerekmektedir.  Mikigi, 13 yaşın altında olduğu tespit edilen Kullanıcı’nın hesabını herhangi bir bildirim yapılmaksızın kapatma hakkını saklı tutar.  

1.2.         Mikigi’nin, Kullanıcı tarafından paylaşılan puanlama, yorum, metin, fotoğraf, resim, yazı, simge, işaret, video kaydı, gif, ses dosyası dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Kullanıcı tarafından oluşturulan, yüklenen, değiştirilen veya paylaşılan içeriğe (“İçerik”) ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamakta ve söz konusu İçerik’in hukuka uygun olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

1.3.         Kullanıcı aşağıda belirtilen özelliklerdeki İçerik’i paylaşmayacağını, göndermeyeceğini, yüklemeyeceğini, aktarmayacağını, kaydetmeyeceğini veya başka bir şekilde yayımlamayacağını kabul etmektedir:

(i)      Yanlış, yanıltıcı, karalayıcı, iftira niteliğinde, müstehcen, pornografik, uygunsuz, ahlaka aykırı, müstehcenlik imasında bulunan, taciz içeren (veya başka bir kişiye yönelik tacizi teşvik eden), tehditkâr, küfür içeren, kışkırtıcı, hileli veya başka bir şekilde rahatsız edici içerikler

(ii)     Şiddete yönlendiren veya şiddeti teşvik edici (örneğin herhangi bir grup veya bireye karşı ırkçılığı, nefreti veya her türlü fiziksel veya psikolojik şiddeti teşvik eden) içerikler

(iii)   Fikri ve sınai mülkiyet haklar dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın üçüncü kişilerin haklarını ihlal eder nitelikte içerikler (bu hükmün ihlal edildiğini düşünen kişiler, Mikigi ile iletişime geçerek şikayetlerini bildirmelidir)

(iv)   Yasa dışı bir eylemin yapılmasına veya ceza gerektiren bir suçun işlenmesine yönelik yol gösteren, bunları teşvik eden ve özendiren, hukuki sorumluluğa neden olan içerikler

(v)     Özel veya gizli nitelikteki bilgileri barındıran içerikler

(vi)   Virüs, bozuk veri veya diğer zararlı, karışıklığa neden olan, tahrip edici dosyalar barındıran veya bu tür dosyaların çalışmasını sağlayan içerikler

(vii)  Mevzuat uyarınca iletilmesi yasak olan veya “istenmeyen posta/spam”, sınıfına giren içerikler

(viii) Herhangi bir gerçek kişinin veya tüzel kişinin kimliğine bürünen içerikler ya da bir kişi veya tüzel kişiyle olan ilişkinizi yanlış tanıtarak paylaşılan içerikler

(ix)   Mikigi’yi ve kullanıcılarını herhangi bir zarara uğratabilecek veya yükümlülük altına girmesine neden olabilecek içerikler.

1.4.         Mikigi’nin Yoorbit’de Kullanıcı tarafından temin edilen İçerik’i filtreleme, düzenleme veya izleme yükümlülüğü olmamasına rağmen ve takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere, herhangi bir İçeriği dileği zaman kontrol etme ve gerekli görürse ilgili Kullanıcı hesabını ve İçerik’i erişime kapatma, silme ve/veya sair önlemleri alma hakkını haizdir. Kullanıcı, Yoorbit’de yayınladığı veya paylaştığı İçerik’e ilişkin olarak Mikigi ve/veya üçüncü kişilere karşı münhasıran sorumludur. Bu kapsamda İçerik sebebiyle İçerik’e konu gerçek veya tüzel kişilerin veya üçüncü kişilerin maruz kalabileceği her türlü doğrudan veya dolaylı zarardan Kullanıcı sorumlu olup; Kullanıcı Mikigi’nin kendisi ve İçerik’e konu kişiyle arasındaki ilişkiden sorumlu olmadığını ve Mikigi’nin İçerik nedeniyle veya İçerik’e ilişkin olarak üçüncü kişilere herhangi bir ödeme yapması halinde Mikigi’nin zararını derhal tazmin edeceğini ve kendisine rücu edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.5.         Kullanıcı, Yoorbit’i aşağıda belirtilen haller başta olmak üzere hukuka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır:

1.5.1       Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak İçerik paylaşılması, yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Kullanıcı hesapları oluşturulması ve bu hesapların Sözleşme’ye veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir kullanıcının hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçerek veya yanlış bir isimle İçerik paylaşılması,

1.5.2       Yorum ve puanlama sistemlerini manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması,

1.5.3       Yoorbit’in bir bölümünün veya tamamının değiştirme, türevlerini oluşturma, kaynak koda dönüştürme veya tersine mühendislik yapılması amacıyla kullanılması,

1.5.4       Yoorbit’de bulunan bilgilerin veri tabanı veya rehber yaratma amacıyla kullanılması,

1.5.5       Mikigi’nin kullanmakta olduğu siber güvenliğe ilişkin yazılımların devre dışı bırakılması, değiştirilmesi veya Yoorbit’in veri tabanına veya Yoorbit’de yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici bir yöntem veya teknolojinin kullanılması,

1.5.6       Makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması,

1.5.7       Mikigi’nin yazılı ön iznini almaksızın, Yoorbit üzerinde web crawler, örümcek, otomatik program, robot, veri madenciliği ve veri taraması gibi yazılımların veya sistemlerin kullanılması ve Yoorbit’de yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması,

1.5.8       Herhangi bir kişisel verinin ilgili kişilerin izni olmaksızın ve paylaşım amacı dışında işlenmesi veya kişisel verilerin korunması mevzuatı uyarınca ihlal teşkil edecek diğer faaliyetlerde bulunulması, veya

1.5.9       Yoorbit’e veya diğer kullanıcılara, bilgisayar virüsleri, trojanlar, solucanlar, lisans kontrol programları veya yazılım kilitleri gibi zararlı içerikler gönderilmesi.

2.              Fikri Mülkiyet Hakları

2.1.          Yoorbit ile bağlantılı yazılım, alan adı, marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve Yoorbit’de bulunan tüm içeriğe ilişkin her türlü fikri mülkiyet hakkı münhasıran Mikigi’ye aittir.

2.2.          Kullanıcı, Mikigi’nin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını Mikigi’nin yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Kullanıcı Yoorbit mobil uygulamasının bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda Mikigi’nin izni olmaksızın kullanamaz. Kullanıcı, üçüncü kişilerin veya Mikigi’nin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde,  Mikigi’nin ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

2.3.          Kullanıcı Yoorbit’de veya Yoorbit aracılığıyla İçerik paylaştığında, yayınladığında veya yüklediğinde, Mikigi’nin İçerik’i kullanma, çoğaltma, üzerinde değişiklik yapma, uyarlama, çevirisini oluşturma, dağıtma, yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, türev çalışmalarını oluşturma, umuma iletim ve kullanıma sunması için Mikigi’ye ivazsız, münhasır olmayan, alt lisanslanabilir ve devredilebilir bir lisans verdiğini kabul etmektedir.

3.              İçeriklerin Kaldırılması ve Fesih

3.1.          Mikigi, Kullanıcı’nın hukuka veya işbu Sözleşmeye aykırı davrandığını tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde, Kullanıcı’nın Yoorbit’de paylaştığı İçerik’i silebilir, değiştirebilir veya erişime kapatabilir. Mikigi 15 (on beş) gün önceden bildirimde bulunmak kaydıyla, işbu Sözleşme’yi dilediği zaman feshedebilir.

3.2.          Kullanıcı, dilediği zaman Yoorbit hesabını kapatabilir ve Sözleşme’yi feshedebilir. Mikigi’nin, Kullanıcı’nın işbu Sözleşmesi'nin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde Kullanıcı’nın hesabını askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarına sahiptir.

4.              Sorumluluk

4.1.          Mikigi, Kullanıcıların hesaplarında veya Yoorbit’de paylaştığı İçerik’in doğru olup olmadığını araştırmakla mükellef değildir; bu sebeple Mikigi, Yoorbit  bünyesinde yer alan hiçbir bilginin veya içeriğin doğruluğunu garanti etmemektedir. Kullanıcı’nın Yoorbit’de paylaştığı İçerik’in yanlış, eksik, yanıltıcı veya hukuka aykırı olmasından dolayı, kar kaybı, gelir kaybı, faaliyetlerin kesintiye uğraması gibi durumlar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, diğer kullanıcıların veya üçüncü kişilerin maruz kalabileceği doğrudan, dolaylı, tesadüfi, sonuç olarak doğan, özel, cezai zararlardan ötürü Mikigi diğer kullanıcılara veya üçüncü kişilere karşı sorumlu olmayacaktır. 

4.2.          Yoorbit’de paylaşılan bilgi, yorum, puanlama, değerlendirme ve sair içerikler, tamamen kullanıcıların paylaştığı İçerik çerçevesinde ve kullanıcıların birbiriyle olan etkileşimi göz önünde bulunduran kompleks ve sürekli değişip gelişen bir sistem (algoritma) ile oluşturulmaktadır; bu nedenle Mikigi, Yoorbit’de bulunan bilgi ve içeriğin herhangi bir amaca uygunluğu konusunda hiçbir taahhütte bulunmamaktadır. Yoorbit’de bulunan hiçbir içerik ilgili mal ve hizmetlerin Mikigi tarafından onaylandığı veya önerildiği anlamına gelmez.

4.3.          Mikigi aşağıdaki hallerde hiçbir koşulda sorumluluk kabul etmemektedir:

·     Yootbit’de yer alan içeriklerdeki kusur, hata, eksiklikler,

·     Yoorbit’e erişilememesinden kaynaklandığı iddia edilen her türlü zarar veya gider kalemi (kar kayıpları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmayan),

·     Mücbir sebep veya beklenmedik hal neticesinde Mikigi’nin üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirememesinden,

·     Siber saldırı veya başkaca bir hukuka aykırı eylem neticesinde kullanıcı bilgilerinin üçüncü bir kişi tarafından ele geçirilmesinden, ifşa edilmesinden, yok edilmesinden, değiştirilmesinden ve benzeri işlemlere maruz bırakılmasından.

4.4.          Mikigi, Yoorbit’e istediğiniz her zaman ve her yerde erişebileceğinizin ve kullanabileceğinizin veya Yoorbit’in kesintisiz veya hatadan ari olacağının, eksikliklerin düzeltileceğinin veya Yoorbit’in virüs veya başkaca zararlı yazılımlar içermediğinin garantisini vermemektedir.

5.              Sözleşme Değişiklikleri

Mikigi yasal hükümlerin gerektirdiği ya da süreçlerin iyileştirilmesi veya kötüye kullanımın engellenmesi için gerekli olan hallerde, Sözleşme’yi ileriye etkili olacak şekilde değiştirme ve tadil etme hakkını saklı tutar. Mikigi, söz konusu değişiklikleri Kullanıcı’ya Kullanıcı’nın hesap oluştururken ilettiği e-posta üzerinden bildirecektir. Kullanıcı, söz konusu bildirimi aldıktan sonraki 15 (on beş) gün içerisinde Mikigi’ye itirazlarını iletebilir ve hesabının kapatılması için Mikigi’ye bildirimde bulunabilir. Kullanıcı söz konusu süre içinde bildirimde bulunmaması ve Yoorbit’i kullanmaya devam etmesi halinde, Sözleşme değişikliklerini kabul etmiş sayılacaktır.

6.              Muhtelif Hükümler

6.1.          Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü. İşbu Sözleşmenin yorumu ve ifası kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup, Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca yorumlanacak ve icra edilecektir. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan veya işbu Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

6.2.          Bildirim. Mikigi ile Kullanıcı arasında yapılacak tüm yazışmalar, hesap oluşturulması sırasında Kullanıcı tarafından bildirilen e-posta adresi üzerinden yapılacaktır. Bu adresin yanlış bildirilmiş olması sebebiyle doğan sorunlar Mikigi’nin sorumluluğunda değildir. Kullanıcı, e- posta adresini güncel tutmakla yükümlüdür.

6.3.          Sözleşmenin Bölünebilirliği. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olması, diğer hükümlerin geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemez.

6.4.          Sözleşmenin Devri. Kullanıcı, Mikigi’nin yazılı ön onayını almaksızın işbu Sözleşme’deki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

6.5.          Tadil ve Feragat. Kullanıcı veya Mikigi’nin Sözleşme'de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.